STOWARZYSZENIE    "STANICA - PRZYJAZNE  SOŁECTWO"           
 
 
 
 
 
W 2007 roku, staraniem społeczności stanickiej, powołane do życia zostało lokalne Stowarzyszenie "Stanica - Przyjazne Sołectwo". Poniższe, wybrane fragmenty Statutu Stowarzyszenia przybliżą Państwu cele, dla których zostało powołane i czym się zajmuje:

*1. Stowarzyszenie "Stanica - Przyjazne Sołectwo" posiada osobowość prawną.
*6. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub
podobnym profilu działania oraz utrzymywać kontakty z osobami zamieszkałymi za granicą, w ramach
realizacji swych działan statutowych.

Cele i sposoby działania Stowarzyszenia to między innymi:

- Upowszechnienie idei odnowy i rozwoju wsi Stanica.
- Utrzymanie poczucia więzi ze swoim regionem oraz odpowiedzialności za jego rozwój i estetykę.
- Współpraca z instytucjami wspierającymi programy odnowy i rozwoju wsi.
- Pozyskiwanie pomocy finansowej dla programów rozwoju wsi.
- Wspieranie działań w zakresie poprawy infrastruktury wsi.
Zgodnie z przyjętym Statutem, członkami Stowarzyszenia moga być osoby fizyczne lub prawne ( osoba prawna może być członkiem wspierającym Stowarzyszenie).Aby zostać członkiem Stowarzyszenia, należy złożyć pisemną deklarację ( druki u Pani K. Rogoń). O wpisaniu w poczet członków Stowarzyszenia w drodze Uchwały decyduje Zarząd. Wysokość miesięcznej składki wynosi aktualnie 1 zł.
Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes - Rafał Kata
V - ce - Andrzej Knapik
Sekretarz- Sylwia Górnik
Skarbnik - Kornelia Jarlak
ZAPRASZAMY  WSZYSTKICH  ZAINTERESOWANYCH  ROZWOJEM  NASZEGO  SOŁECTWA  DO WSTĄPIENIA  DO  STOWARZYSZENIA
Kontakt:   Rafał Kata  Stanica ul Bażantów 7,      tel.  504 184 124O Stowarzyszeniach z terenu powiatu gliwickiego w Dzienniku Zachodnim słów kilka - CZYTAJ


POWRÓT