Aktualna  Rada   Sołecka wsi Stanica oraz jej Sołtys wybrani zostali w drodze wyborów przez mieszkańców  na Zebraniu Wiejskim w 2021  roku, w składzie:

     
   POWRÓT
Sołtys:

Bernard Piontek                                
     Rada Sołecka:

                                       1. Marcin Godoń
                                       2. Sonia Pikulik
                                       3.Bronisław Ćwielong
                                       4.Marek Szendzielorz
                                       5. Sonia Pikulik
                                       6. Jan Sawczyn
                                       7. Wioletta Źrebiec