OCHOTNICZA  STRAŻ  POŻARNA  W  STANICY
TELEFON
998  lub 112
Zajrzyj tutaj
Historia powstania Ochotniczych Straży Pożarnych na Śląsku sięga okresu wojen austryjacko - pruskich w XVIII wieku.
Z chwila przejęcia Śląska przez Prusy, król Fryderyk Wilchelm nakazał tworzenie na przejętych od Austrii terenach Śląska lokalnych "Straży ogniowych", wyposażonych w podstawowy sprzęt gaśniczy . Obowiązek zakupu sprzętu spoczywał na właścicielach wiosek, w przypadku Stanicy sprzęt zakupiony został przez klasztor Cystersów w Rudach. Musiał również klasztor wykonać 16 innych zaleceń dotyczacych ochrony p.pozarowej oraz pomocy pogorzelcom. Zwolniony został natomiast z zakładania w swych dobrach "Towarzystwa ogniowego", instytucji którą nazwać można prekursorem towarzystw ubezpieczeniowych.
Jak dotychczas, nie odnaleziono dokumentów historycznych z tego okresu dotyczących Stanicy. Pierwsze zapiski o działalności stanickich strażaków sięgają okresu po I wojnie światowej. Obecnie siedziba OSP w Stanicy mieści się przy ulicy 1 Maja, w remizie oddanej do użytku w 2002 roku. Wyposażenie stanickich strażaków od maja 2007 roku stanowi wóz bojowy o numerze operacyjnym 457s60 m-ki Jelcz oraz zakupiona jesienią 2007 roku wysokowydajna motopompa m-ki Honda.
 
Skład Zarządu OSP w Stanicy na dz. 27.02.2016 :

Prezes-Pikulik Zygmunt
Naczelnik-Grochal Adam
V-ce nacz.-Chrośnik Wojciech
Sekretarz-Urbaniak Błażej
Skarbnik-Sokołowski Adam
Gospodarz-Pikulik Romuald
Czł.zarządu-Śniatała Adam

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący-Kotysz Krzysztof
Sekretarz-Rogo
ń Grzegorz
Czł.Komisji-Haider Piotr

POWRÓT