"KOŁO  CHŁOPA"  
czyli 
  ZWIĄZEK  EMERYTÓW  I  RENCISTÓWPrzyznać trzeba, że mamy pewien kłopot z nazwą naszego Koła. Nie należymy do struktur Związku Emerytów i Rencistów, bo członkiem naszego Koła może być każdy pełnoletni mieszkaniec Stanicy, niekoniecznie emeryt lub rencista. Więc może "Koło Chłopa" lub "Bractwo"? Czas i codzienna praktyka pokaże, jaka ostatecznie nazwa się przyjmie.
Twórcą idei powołania naszego Koła jest Pan Henryk Szymura. Pozazdrościliśmy naszym kobietom ich spotkań w Kole Gospodyń Wiejskich. Dlaczego mamy być dyskryminowani, - no i tak "chłopy ze Stanicy" powołali swoja własną organizację. Aktualnie Zarząd Koła pracuje w składzie: H. Szymura-Przewodniczący, S. Kiszka-Vice, A. Ogon-skarbnik oraz członkowie Zarządu; W.Kowol, M.Ostafiński, A. Knapik, B.Ćwieląg.
Nasz program jest prosty: społeczna praca na rzecz Stanicy i od czasu do czasu
spotkanie w typowo męskim gronie.
Nasze zasady również są proste: wzajemny szacunek, lojalność, tolerancja i umiar. Kto chce przystąpić do naszego "bractwa", zasad tych przestrzegać musi. Dotychczas zorganizowaliśmy: -"Sportowy piknik" z rożnem,"Andrzejki","Barbórkową biesiadę". Na  sportowym pikniku były czysto męskie sportowe dyscypliny, między innymi strzelanie, rzutki, turniej skata.
"Spotkanie Andrzejkowe" oraz Biesiada Barbórkowa  to wice i śląskie śpiewanie przy golonku i piwie.
Wkład naszej społecznej pracy widoczny jest w każdej stanickiej inicjatywie.
           
POWRÓT