Aktualna  Rada   Sołecka wsi Stanica oraz jej Sołtys wybrani zostali w drodze wyborów przez mieszkańców  na Zebraniu Wiejskim w dniu 6.02.2019   roku, w składzie:

     
   POWRÓT
Sołtys:

Mariola Bryłka
ul. Górnicza 5
44-145 Stanica
tel. 507 201 569
                                
     Rada Sołecka:

                                       1. Marcin Biernat
                                       2. Krzysztof Czech
                                       3.Bronisław Ćwielong
                                       4.Marian Drewniok
                                       5. Sonia Pikulik
                                       6. Jan Sawczyn