Aktualna  Rada   Sołecka wsi Stanica oraz jej Sołtys wybrani zostali w drodze wyborów przez mieszkańców  na Zebraniu Wiejskim w dniu 28.01.2015   roku, w składzie:

     
    Sołtys:    Krystian Konieczny

RadaSołecka:


Ewelina Sankiewicz,
Krzysztof Czech,
Marian Drewniok,
Romuald
Bryłka,
Vanessa Barton,
Jan SawczynPOWRÓT